ОС избра новия Управителен съвет за Мандат 2022-2023г.
ОС избра новия Управителен съвет за Мандат 2022-2023г.

ОС избра новия Управителен съвет за Мандат 2022-2023г.

На 7 април се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Студентски клуб на политолога. Членовете на Общото събрание на клуба категорично избраха Ивайло Илиев за новия председател на СКП.

В Управителния съвет за мандат 2022 – 2023 година влизат:

Вангелия Чорбаджийска – главен секретар;

Катерина Василева – PR мениджър и връзки с обществеността;

Дария-Лора Дачева – заместник-председател на 4 курс;

Гергана Йорданова – заместник-председател на 3 курс;

Симона Николова – заместник-председател на 2 курс;

Цветан Герасимов – заместник-председател н 1 курс;Благодарим за доверието на всички членове на клуба!

Единност в името на каузата СКП!

https://www.facebook.com/StudentsClubofPoliticalScience/photos/a.788686111217675/5094471330639110/