Общо събрание на Студентски клуб на политолога
Общо събрание на Студентски клуб на политолога

Общо събрание на Студентски клуб на политолога

На свое редовно Общо събрание Студентския клуб на политолога прие своите нови редовни и асоциирани членове.
Събитието протече при изключителен интерес както от новите студенти, така и от досегашните членове на структурата.
Сред новопостъпилите колеги има както хора с опит в неправителствения сектор и институциите, така и с широк интерес и познания в сферата на политиката, международните отношения и европейското право.
Добре дошли и на добър час на всички новопостъпили колеги! Надяваме се да продължим в същия дух активната ни и ползотворна работа.