Студентски клуб на политолога - СУ
Полезно

Полезно

Академичен календар (2022/2023 г.)

Програма за летния семестър на специалност “Политология” (2022/2023 г.) – I, II, III курс

Сайтът на Философски факултет


Академичен календар (2021/2022 г.)

Програма за зимен семестър на специалност “Политология” (2021/2022 г.) – I, II, III и IV  курс

Регистрация за студенти на СУ в Microsoft Teams

Академичен състав – Катедра “Политология”

Администрация на Софийски университет – отдел “Студенти”

Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”

Пътеводител в СУСИ (Система за управление на студентската информация)

Поделение “Социално – битово обслужване”

Картова система за ISIC карти на  СУ “Св. Клиемнт Охридски”

Студентски съвет

Студентски практики

Студентски стажове в държавната администрация


							

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *