Тодор Райков
Тодор Райков

СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ [04.04.08]

Последната седмица бе изключително благодатна откъм мероприятия с участието на студенти от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетът се сдоби с нова студентска …