събрание
събрание

Общо събрание на Студентски клуб на политолога

На свое редовно Общо събрание Студентския клуб на политолога прие своите нови редовни и асоциирани членове. Събитието протече при изключителен интерес както от новите студенти, …