клуб на политолога
клуб на политолога

Общо събрание на Студентски клуб на политолога

На свое редовно Общо събрание Студентския клуб на политолога прие своите нови редовни и асоциирани членове. Събитието протече при изключителен интерес както от новите студенти, …

Посещение в Народното събрание на студенти от СК на политолога

В дъждовния четвъртък се състоя ежегодното посещение на представители на катедра “Политология” в сградата на Народното събрание и в бившия Партиен дом. Близо 50 души …