Uncategorized
Uncategorized

Степента на професионализация на представителните елити в бившите страни от Източния блок-България, Унгария и Полша в периода 1989-2005

Степента на професионализация на представителните елити в бившите страни от Източния блок-България, Унгария и Полша в периода 1989-2005 Основната цел на предстоящото изследване е да …

Развитие на местната партийна система в община Ловеч за периода 1999-2007г

След промените от 1989г. в България започват да се провеждат редовни местни избори.Първите демократични избори след разпадането на социалистическия режим се провеждат през 1991г.По това …