English
English

Англоезично списание публикува статия за СКП

В шестия брой на англоезичното списание „NGO MAGAZINE“ беше публикувана статията на Иван Василев за Студентски клуб на политолога, чиято цел е да популяризира Клуба …