CEU
CEU

Конкурс на Централноевропейския университет

Централноевропейският университет (ЦЕУ) се намира в Будапеща, Унгария. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми. В него се провежда интензивна научноизследователска …

Един престижен департамент

Департаментът по политология на Централноевропейския университет (ЦЕУ) обявява конкурс за магистърски и докторски програми по политология. Тази година департаментът ще разпредели 31 пълни магистърски и …