Вътрешна политика
Вътрешна политика

Прoблеми и алтернативи пред България по въпроса за националната сигурност

Проблеми и алтернативи пред България по въпроса за националната сигурност. Стратегическо мислене, планиране и управление В началото на ХХI в. България е изправена пред множество …

АЕЦ Белене и енергийното бъдеще на България

1. За ядрената енергия   Модерното индустриална цивилизация не може да функционира без огромно количество енергия. Нещо повече – доколкото тя е базирана на растежа, …

Законът – последното убежище на корупцията

Николай Найденов Авторът е доктор на политологическите науки, доцент по политология в катедра “Политология” на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите Феодализъм и …

САМОУБИЙСТВЕНИТЕ ГРЕШКИ: уедряване и/или модернизация?

Николай Найденов – доцент в СУ „Св. Климент Охридски”, доктор на политологическите науки Ленин дава една проста формула за комунизма: съветска власт + електрификация на …