Европейски съюз
Европейски съюз

Втори онлайн дебат: “Перспективи и предизвикателства пред външната политика”

            На 08.11.2021 г. се проведе ВТОРИ ОНЛАЙН ДЕБАТ на тема “Перспективи и предизвикателства пред българската външна политика”. Организатори на събитието …