<span class="vcard">SisMim</span>
SisMim

Стара Загора, регистрирайте се за участие в нашия проект за гражданистките права

ВТОРИ ЕТАП ПРОЕКТ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЕС СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА за град С Т А Р А     З А Г О Р А …

В Шумен стартира втората част от семинарите по проект Права и отговорности на гражданите в ЕС

На 17.11.2012г. в гр. Шумен се проведе първият семинар от Втория етап на проекта “Права и отговорности на гражданите в Европейския съюз”. Срещата между екипа …

По-рано приключва регистрацията за гр. Бургас

Приятели, Искаме да ви уведомим, че регистрацията за гр. Бургас, обявена до 21 ноември 2012, е преустановена. Благодарим на всички, които заявиха желанието си да …

Активна е регистрацията за гр. БУРГАС: попълнете формата за участие до 21 ноември 2012

ВТОРИ ЕТАП ПРОЕКТ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЕС СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА за град Б У Р Г А С 24 НОЕМВРИ 2012 За да …

Шумен, стартира регистрацията за проект Права и отговорности на граданите в ЕС

ВТОРИ ЕТАП на ПРОЕКТ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЕС стартира с началото на РЕГИСТРАЦИЯТА за град Ш У М Е Н 17 НОЕМВРИ …

Студентски клуб на политолога избра първия си стажант

След проведен конкурс Студентски клуб на политолога излъчи първия в организационната си история стажант. Избранникът е Илиана Борисова – магистър в СУ „Св. Климент Охридски”. …

Участниците от гр. Пловдив в Проект “Права и отговорости на гражданите в ЕС” посетиха Алма Матер

През тази академична година Студентски клуб на политолога стартира още една успешна инициатива. Реализираният I етап на проект “Права и отговорости на гражданите в ЕС” …