<span class="vcard">Raykov</span>
Raykov

Конкурс на Централноевропейския университет

Централноевропейският университет (ЦЕУ) се намира в Будапеща, Унгария. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми. В него се провежда интензивна научноизследователска …

Един престижен департамент

Департаментът по политология на Централноевропейския университет (ЦЕУ) обявява конкурс за магистърски и докторски програми по политология. Тази година департаментът ще разпредели 31 пълни магистърски и …

СВОБОДА ИЛИ СЛОБОДИЯ НА СЛОВОТО

Една от основните предпоставки за формиране на общественото мнение е наличието на автономни източници на информация. Свободата и независимостта на медиите са в самите основи …

КЛИМАТ, СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА [06.05.08]

Земният климат има естествена склонност към промени. Към този процес се добавя рязкото повишаване на температурите в планетарен мащаб вследствие на човешката дейност. Това затопляне, …

СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ [04.04.08]

Последната седмица бе изключително благодатна откъм мероприятия с участието на студенти от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетът се сдоби с нова студентска …