Студентски клуб на политолога – СУ Асоциирани членове - Студентски клуб на политолога - СУ Посетете ни във Facebook

Асоциирани членове

Васил Колчев – Южна, Източна и Югоизточна Азия

Лидия Даскалова – Право

Мирослава Димитрова – Биология

Радина Начева – Журналистика

Сияна Симеонова – Южна, Източна и Югоизточна Азия

© СКП 2008 - 2020