Студентски клуб на политолога – СУ Контакти (Contact Us) - Students' Club of Political Science Посетете ни във Facebook

Контакти

.ff

СУ “Св. Климент Охридски”

София, 1113

бул. „Цариградско шосе” 125

бл. 4, ет. 3, кабинет 312


Можете да се свържете с нас на e-mail:

studentsclubofpoliticalscience@gmail.com

president@politology.eu или тел.: 088 270 6414


Намерете ни на страницата на Студентски клуб на политолога във Facebook.


Приемно време:

Понеделник – от 11:00 до 13:00 часа; от 15:00 до 17:00 часа

Вторник – от 13:00 до 15:00 часа

Четвъртък – от 11:00 до 17:00 часа

Петък – от 11:00 до 15:00 часа

© СКП 2008 - 2023