Студентски клуб на политолога – СУ (Български) Почетни членове - Студентски клуб на политолога - СУ Посетете ни във Facebook

(Български) Почетни членове

Дария-Лора Дачева – Председател (2020 – 2021 г.)

© СКП 2008 - 2023