Студентски клуб на политолога – СУ Управителен съвет - Студентски клуб на политолога - СУ Посетете ни във Facebook

Управителен съвет

Дария-Лора Дачева - Председател 

Ивайло Илиев - PR 

Йоана Неделчева – Главен секретар 

Катерина Василева - Заместник-председател  I Курс

Гергана Йорданова - Заместник-председател  II Курс

Атанас Радев – Заместник-председате III Курс 

Георги Филипов - Заместник-председател IV Курс

________________________

Членове на настоятелството:

доц. д-р Румяна Коларова

доц. д-р Борис Попиванов

гл. ас. д-р Гергана Радойкова

© СКП 2008 - 2021