Посетете ни във Facebook

Общо събрание на Студентски клуб на политолога

15/10/2021 – 23:16
На свое редовно Общо събрание Студентския клуб на политолога прие своите нови редовни и асоциирани членове.
Събитието протече при изключителен интерес както от новите студенти, така и от досегашните членове на структурата.
Сред новопостъпилите колеги има както хора с опит в неправителствения сектор и институциите, така и с широк интерес и познания в сферата на политиката, международните отношения и европейското право.
Добре дошли и на добър час на всички новопостъпили колеги! Надяваме се да продължим в същия дух активната ни и ползотворна работа.
© СКП 2008 - 2023