(Български) За първи път в България: “Култура на бедността” от Оскар Луис
(Български) За първи път в България: “Култура на бедността” от Оскар Луис