Студентски клуб на политолога проведе публична лекция с проф. Петър-Емил Митев
Студентски клуб на политолога проведе публична лекция с проф. Петър-Емил Митев

Студентски клуб на политолога проведе публична лекция с проф. Петър-Емил Митев

Студентски клуб на политолога проведе публична лекция с проф. Петър-Емил Митев в Ректората на Софийски университет на тема: „Новите млади – авангардът на промяната?“. Той обърна внимание на нарастващата разлика между социалната и биологичната зрялост на младежите и двустранния процес на тяхното включване в обществото – от една страна необходимостта институциите да въздействат върху младежите, а от друга – младежите да се вписват в новите ценности и да ги допълват.

Проф. Митев отбеляза, че в днешно време младите хора са изправени пред дилемата „да имаш или да бъдеш“ – да потребяват, или да се самореализират. Той продължи темата, като коментира, че структурата на медиите цели формирането на консуматорското общество – явление, което се наблюдава в световен мащаб. От друга страна, заключи професорът, новите технологии създават множество предпоставки за творческа изява.

Ако искаме да видим младите като авангард, продължи оптимистично многогодишният изследовател на младежите, трябва да ги разглеждаме на гражданско равнище. Това изисква гражданско мислене, инициативи и постоянство. Формирането на нови правила, което наблюдаваме, е реален шанс за младите хора да бъдат авангард, подсказа той. Проф. Митев добави, че тук е поставен въпросът за човечността – смисълът и развитието на обществото трябва да доведе до по-голяма човечност.