Президентът г-н Росен Плевнелиев ще участва в дискусия със студенти от СУ “Св. Кл. Охридски”
Президентът г-н Росен Плевнелиев ще участва в дискусия със студенти от СУ “Св. Кл. Охридски”

Президентът г-н Росен Плевнелиев ще участва в дискусия със студенти от СУ “Св. Кл. Охридски”

2110982974

Студентски съвет и Студентски клуб на политолога към СУ „Св. Климент Охридски“ канят студентите от Университета на дискусия с президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. Обсъжданата тема ще бъде „Национална стратегия България 2030г“. В рамките на Тематичния дебат на високо равнище в Централата на ООН в Ню Йорк държавният глава на България изрази мнение, че всяка от целите за устойчиво развитие на ООН трябва да бъде приспособена към националните стратегии за развитие. Президентът изтъкна, че „Всяка една от тези цели е стратегически важна и за България, и за света. Успехът обаче е възможен тогава, когато имаш план и си постоянен в усилията си и постигаш резултати. Няма по-важна цел от премахването на бедността, от равните права, справедливата държава, устойчивата икономика, природосъобразния начин на действие. 17-те цели за устойчиво развитие са стратегически важни за България и трябва да бъдат интегрирани в Националната програма за развитие до 2030г., заедно с инструментите за тяхното постигане“.

През 2015г. държавният глава започна националния дебат за изработване на „Национална програма за развитие на България до 2030г“. Президентът Плевнелиев поставя важен акцент върху мнението на младите хора, като идеята му е посредством Президентството техните идеи да намерят място сред приоритетите на държавните институции. Именно затова дискусията, която Студентски съвет и Студентски клуб на политолога организират, е от голямо значение за студентите от СУ. На събитието президентът ще представи своята визия за необходимите промени, ще даде възможност на студентите да изразят позицията си, а също и да задават въпроси към него.

Очакваме Ви от 15:00ч. на 6-ти юни 2016г. в Аулата на Софийския университет.