Обща докторантска конференция “Бъдещето на Европейския съюз –  ново начало или предизвестен край?”
Обща докторантска конференция “Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?”

Обща докторантска конференция “Бъдещето на Европейския съюз – ново начало или предизвестен край?”

images

Катедра „Европеистика“ и Катедра „Политология“

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

и Фондация за свободата „Фридрих Науман“

 

Обща докторантска конференция

“Бъдещето на Европейския съюз –

ново начало или предизвестен край?”

 

13 април 2016 г.

 

Нова конферентна зала (Огледална зала), Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“

София, бул. „Цар Освободител“ № 15

 

13 април (сряда)

 

09.00 – 09.30              Регистрация на участниците

 

09.30 – 09.50               Откриване на конференцията

Г-н Даниел Кадик – Ръководител на проект Югоизточна Европа на Фондация за свободата „Фридрих Науман“

 

09.45. – 10.15             Първа сесия:

Бъдещето на Европейския Съюз – ново начало или предизвестен край?

 

Изказвания на преподаватели

 

o    Доц. д-р Румяна Коларова – ръководител на катедра „Политология“, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

o    Доц. д-р Калоян Симеонов – ръководител на катедра „Европеистика“, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

o    Д-р Гергана Радойкова – катедра „Политология“, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

10.15 – 13.00   Продължение на първа сесия. Доклади на докторантите

 

o    Анна Плачкова, катедра „Европеистика“ – Трансформационната сила на ЕС. Аргументи „за“ и „против“”

o   Анастас Стефанов и Димитър Ганев, катедра „Политология“ – „ЕС между интеграцията и националните интереси“

o    Бианка Тошева, катедра „Политология“, УНСС – „ЕС и новите предизвикателства на трансформиращия се суверенитет – перспективи“

o   Диана Донкова, катедра „Политология“ – „Радикално десните популистки партии в постмодерната държава“

o    Радосвета Дракева, катедра „Европеистика“ – „Въпросът за европейската идентичност в документите на ЕС“

o    Димитър Лилков, катедра „Европеистика“ – „Неформалното управление в Съвета на ЕС“

o    Калина Георгиева, катедра „Теория и история на държавата и правото“, ЮФ – „Цифровият дневен ред на Европа“

o    Велислав Иванов, катедра „Европеистика“ – „Разлики в политиката на разширяване на ЕС към Западните Балкани и страните от Централна и Източна Европа: нов подход със скромни резултати?“

o    Димитър Александров, катедра „Европеистика“ – „Трансграничният елемент при свободното движение на стоки“

 

  1. 30 – 11.45 – кафе пауза

 

o    Десислава Антонова, катедра „Европеистика“ – Семейните надбавки като инструмент в борбата срещу социалното изключване на   деца застрашени от бедност в контекста на европейската социална политика. Случаят България.

o   Иван Нейчев, катедра „Европеистика“ – „Възможности за развитието на пазарно ориентиран модел на финансовата система на Европейския съюз“

o    Христо Панев, катедра „Европеистика“ – „Създаване и еволюция на теорията за оптималната валутна зона“

o    Росица Петкова, “Предизвикателства пред завършването и разширяването на банковия съюз в ЕС

o    Снежанка Колева, катедра „Европеистика“ – „Необходима ли е специална защита на потребителите на финансови услуги“

o    Милена Демирева, катедра „Европеистика“ – Съдържание на понятието за интелектуална собственост. Бележки към понятието за собственост“

o   Мария Попковачева-Терзиева, катедра „Политология“ – „Положителното влияние на емоциите върху решенията от Париж „Климат 2015г.“

 

13.00 – 14.00  Обяд

 

14.00 – 16.30  Дискусия на отвореното пространство. Докторантите обсъждат допирните точки и различията в своите теми, през призмата за визията за бъдещето на ЕС Въпроси от студентите и гостите на конференцията. (с кафе пауза).

 

Модератори: Даниел Кадик, Петя Дюлгерова, Гергана Радойкова

 

16.30 – 17.00  Финална презентация и дискусия.

17.00               Закриване на конференцията