Обучение и симулация
Обучение и симулация

Обучение и симулация

12511995_10205558650304885_106827807_n

По-доброто образование и придобиването на практически умения са приоритет за Студентски клуб на политолога. На 7 януари 2016 г. Елица Хаджиева, PR, и Илия Плачков, зам.-председател, успешно защитиха проекта на Студентски клуб на политолога за организирането на симулация на преговори в Европейския съвет в Маастрихтския университет на тема „Европейски съюз и отношенията му с Русия”. Симулацията се ще се проведе в периода 25-27 февруари 2016 и в нея ще вземат участие четирима члена на клуба и шестнадесет международни студенти. В първия ден ще имат възможност да се опознаят и да обменят идеи; вторият ден ще бъде отделен за уъркшопи и лекции, водени от експерти в областта, които ще подготвят участниците за третия ден – симулацията на преговори. По организацията в Маастрихт работи председателят на Студентски клуб на политолога Василена Цветкова с подкрепата на студентската организация Maastricht Academy и Маастрихтския университет.

Защо е толкова ценно за нас? Чрез организирането и участието в симулацията получаваме ценни умения за организация, мениджмънт, преговори, аргументация, търсене на информация и разписване на стратегии, развиваме критично и аналитично мислене, учим се да работим в мултикултурна среда, осъществяваме контакти и завързваме множество приятелства. Благодарим на Студентски съвет за подкрепата, която ни отдадоха, както и на партньорите ни от Maastricht Academy и Маастрихтския университет за гласуваното доверие, отделеното време и ентусиазма, с който се отзоваха на идеята!