GO! Среща с единадесетокласниците от 19 СОУ
GO! Среща с единадесетокласниците от 19 СОУ

GO! Среща с единадесетокласниците от 19 СОУ


19 - Copy


Днес екипът ни беше в 19 СОУ, в което въпреки ваканционното настроение, учениците с интерес останаха и бяха част от проекта за гражданско образование GO!
Екипът на СКП начерта паралел между ученическите парламенти и Народното събрание и сподели примери, доказващи силата на хората, групирали се по интереси. Както гласи погоровката, една птичка пролет не прави, затова нашата мисия е да покажем на най-младите избиратели, че ние сме тези, които трябва да отстояваме интересите си, ние сме тези, които трябва да се възползваме от демокрацията и да докажем, че нашият глас, нашето мнение, са важни и са от значение.
Накрая екипът проведе неангажиращ разгвор с единадесетокласниците за кандидат-студентските изпити, специалностите и качеството на вишето образование.
Благодарим им за търпението и любопитството, надяваме се да им е било от полза!

Благодарим и на г-жа Детелина Арнаудова – директор на 19 СОУ, която ни предостави възможността да запознаем 11-класниците с гражданското образование и начините за справяне с несправедливостите!