Начало на проект за гражданско образование “GO!”
Начало на проект за гражданско образование “GO!”

Начало на проект за гражданско образование “GO!”

105

Днес стартира проектът на Студентски клуб на политолога за гражданско образование „GO!”. Първата гимназия, която посетихме, беше Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”. Срещнахме се с ученици от 10-ти клас, които показаха много добри знания в сферата на гражданското образование.
Какво целим с проекта?
Създаване на информирано и ангажирано гражданско общество сред най-младите избиратели, които да бъдат запознати с механизма, по който се осъществява политиката и свободно да сформират позиция по политическите въпроси, участвайки активно /пряко или косвено/ в политическия процес. Целим да повишим мотивацията им за поемане на инициатива за решаването на проблемите в страната.
Благодарим на директорката на СГСАГ инж. Доротея Дончева и на ръководителката на „Гражданско общество и медии” г-жа Людмила Карамитева за поканата и съдействието по време на обучението.
Благодарим, също така, на бившия председател на Студентски клуб на политолога Георг Георгиев и на председателя на Комисията по образование и наука г-жа Милена Дамянова за подкрепата за осъществяване на проекта „GO!”.