Симулация “Предизборна кампания и изборен процес”
Симулация “Предизборна кампания и изборен процес”

Симулация “Предизборна кампания и изборен процес”

48024_369592879824859_1115838862_n

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СИМУЛАЦИЯ “ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ И ИЗБОРЕН ПРОЦЕС”


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да запознае студентите по Политология с основните етапи в провеждането на предизборна кампания. Участниците ще имат за задача да издигнат собствена предизборна платформа и в рамките на два дни ще трябва да се изправят пред различни предизвикателства докато защитават политиките, залегнали в програмите им. Студентите ще се запознаят отблизо с механизмите за провеждане на успешна политическа кампания за парламентарни избори, като използват и доразвиват своите ораторски и организационни качества, участват в дебати и решават различни казуси.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В контекста на сегашната политическа ситуация в България и предизвикателствата пред политическите партии, проектът се състои от четири основни етапа:
1. Създаване на политически партии и съставяне на предизборни политически платформи
2. Решаване на казуси, свързани с политическия процес
3. Съставяне на правителство от победилите партии
4. Интервюта с назначените министри в кабинета

Целта на проекта е да фокусира вниманието на участниците не само върху технологията на предизборна кампания, но и да ги запознае с тънкостите и методи за справяне с кризисни ситуации по време на провеждането й. Чрез казусите се цели провокиране и формулиране на лична позиция по заложени обществени проблеми.
Проектът е насочен към студенти от специалност „Политология“ във Философски факултет на Софийски университет. Проектът ще позволи на участниците да приложат на практика придобитите в учебния процес умения чрез интерактивни похвати като дебати, преговори, дискусии, решаване на казуси и др. Всяка партия ще получи оценка и коментар относно представянето си от специална комисия, която ще включва преподаватели и настоящи студенти от катедрата. Комисията ще излъчи и крайният победител на втория ден от симулацията.
Студентски клуб на политолога

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Преди да започне двудневната симулация, участниците ще се разделят на отбори. Всеки отбор създава своя партия и предизборна програма. Студентите, които участват в ролята на журналисти, ще имат задачата да се подготвят с въпроси за пресконференциите и интервютата през втория ден от симулацията. През първия ден партиите ще имат време да открият и представят разрешение на казуси, които изменят политическата ситуация и изпитват стабилността и приложимостта на политиките, заложени в програмите им. Техните платформи и представяне за деня ще бъдат оценени по определени критерии от комисията, която ще обяви победилите партии, които ще трябва да съставят правителство. Вторият ден от симулацията ще започне с пресконференции на партиите, а журналистите ще имат възможността да интервюират назначените министри. В края на деня ще бъдат раздадени сертификати на всички участници в симулацията и ще бъде обсъдено представянето им през двата дни. През цялото време дейността на участниците ще бъде отразявана в страниците на СКП във Facebook.

ЕКИПИ В ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАТОРИ
– Александра Топчиева – главен координатор на проекта
– Георг Георгиев – председател на СКП
– Елица Хаджиева – PR на СКП, отразява формата в реално време в страниците на СКП
УЧАСТНИЦИ
– ПАРТИИ – три отбора по трима души
– ЖУРНАЛИСТИ
– КОМИСИЯ – преподаватели и студенти в катедрата

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Всеки етап от проекта ще бъде отразяван в сайта и страниците на СКП. Ще бъдат качвани снимки и коментари на участниците в симулацията. След завършването на формата в Youtube канала на СКП ще бъдат качени кратки видеоклипове от двата дни. Също така ще бъде създадена фен страница във Facebook, където ще поканим всички участници в проекта и студенти от специалност Политология.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Чрез участието си в симулацията студентите от Катедрата ще придобият практически знания и умения, свързани с протичането на предизборна кампания. Цели се събуждането на интерес към дейностите на СКП и насърчаване личната им инициатива за включване в подобни бъдещи формати на клуба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *