Студентски клуб на политолога избра първия си стажант
Студентски клуб на политолога избра първия си стажант

Студентски клуб на политолога избра първия си стажант

След проведен конкурс Студентски клуб на политолога излъчи първия в организационната си история стажант. Избранникът е Илиана Борисова – магистър в СУ „Св. Климент Охридски”. Програмата се осъществява в рамките на партньорски проект „Права и отговорности на гражданите в Европейския съюз”.

Илиана има опит в работата с ученици и училищни инициативи, както и за кратко в сферата на маркетингови изследвания. Интересът ѝ към стажа е провокиран от желанието да даде личен принос към оформянето на пълноценното европейско гражданство.

Първият стажант на Клуба ще има възмостта да управлява регистрационни и анкетни данни за участниците в семинарите по проекта, да анализира информация по индивидуално определени индикатори. Илиана ще предложи своите препоръки и обобщения във връзка с цялостния успех на инициативата, която СКП реализира съвместно с Либерален институт за политически анализи и Фондация за свободата „Фридрих Науман”.

Права и отговорности на гражданите в Европейския съюз” е насочен към повишаване на информираността на учениците, изграждане на базисна компетентост по основните права като европейски граждани, както и умения за формулиране на лична гражданска позиция. Целта на този проект е да фокусира вниманието на младите хора върху историческата и съвременна роля на гражданските права, да увеличи степент на тяхното разпознаване, както и да допринесе за повишаване съзнателното усещане за индивидуалната роля в демократичния процес. Допълнителна информация можете да откриете на неговата страница във Facebook.

Силвия ДИНЕВА
Координатор на Проекта
s.dineva@politology.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *