Клубът и АФОН, 2011
Клубът и АФОН, 2011

Клубът и АФОН, 2011

skp-bigКато организация, която обединява младежи, и реализира дейността си в академична среда, Студентски клуб на политолога подкрепя иновативния формат АФОН. В ролята си на национално младежко научно събитие Академичен форум за обществена наука АФОН цели да създаде среда за градивна дискусия на базата на научни разработки, в които студентите умело комбинират различни подходи и аналитични предложения.


Идеята, която стои в основата на АФОН‘2011 ИЗбори по време на криЗА”, цели даafss_bg_2011_small реализира автентична дискусия, както и да провокира научното осмисляне, моделиране и интерпретация в контекста на демократичните политически избори.


Допълнителна информация за дискусионните панели, формата и крайния срок за кандидатстване, програмата за провеждането на форума между 25 и 26 ноември 2011, полезни координати и др. можете да намерите на http://academic-forum.eu/afon2011.php#1

Успех!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *