Дискусии за Шенген и Разширяването на Общността в един майски ден !
Дискусии за Шенген и Разширяването на Общността в един майски ден !

Дискусии за Шенген и Разширяването на Общността в един майски ден !

На 27 май 2011 г. По инициатива на Студентски клуб на политолога се реализираха две ползотворни публични дискусии по две взимодопълващи се проблематики.

monikaВ първата част на деня ни гостуваха г-жа Моника Панайотова – председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание на Република Бъллгария и д-р Андрей Ковачев – ръководител на Българската делегация в Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент. Те ни запознаха със същността на Шенген, защо е важно за една страна да е член на шенгенското пространство и конкретно какви ще са ползите за България от присъеденияването й към него. Бяха посочени и конкретните действия от страна на българското правителство, които са довели до техническа готовност и консенсус по темата Шенген, осмислена като единна национална кауза. Други акценти от срещата разгледаха членството като стъпка за реалната интеграция на страната. Отлагането би било предизвикателство за имиджа на страната, а забавянето му би могло да повиши евроскептицизма в България. Страна би могла да бъде полезна в дискусиите за опазване на външните граници на ЕС, а ползите от членството на България в Шенгенското простраство са както политически и икономически, така и за самите граждани.

В следобедните часове се реализира втора среща с г-жа Илияна Йотова – евродепутат от българската делегация в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Уводните презентации предложиха Виктория Кръстева и Мирена Иванова от СКП, след което гостът ни обърна по-задълбочено внимание на процесите в три от страните iotobaaкандидат-членки. В случая на Турция г-жа Йотова обърна внимание на свободата на медиите, функционирането на съдебната власт, липсата на институцията на омбуцмана, отношението към националните малцинства, равенството между половете. От друга страна отчете икономическия подем на страната с уговорката, че тя не обезпечава заетост. На лице е силна диференциация в обществото. Като важен аргумент, който възпрепятства пътя на Турция към ЕС, беше отбелязан казусът Кипър. По отношение на Македония също бяха посочни отделни реалности. Темата беше активно дискутирана и в разговора след изложението. Като „страна отличничка“ беше квалифицирана Хърватия, която напредва изключително бързо в предписъединителните ангажименти.

И двете срещи предизвикаха засилен интерес и активни дискусии по актуалните теми за Шенген и процесите по разширяване на Евтопейкия съюз!


Благодарим на всички гости и колеги, които подкрепят инициативите ни!

Силвия ДИНЕВА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *