Развитие на местната партийна система в община Ловеч за периода 1999-2007г
Развитие на местната партийна система в община Ловеч за периода 1999-2007г

Развитие на местната партийна система в община Ловеч за периода 1999-2007г

След промените от 1989г. в България започват да се провеждат редовни местни избори.Първите демократични избори след разпадането на социалистическия режим се провеждат през 1991г.По това време вече са се обособили двата големи политически блока.От една страна стои доскоро управлявалата партия на социалистите БСП(тогава все още БКП) , а от другата страна е създаденият след 10 ноември – Съюз на демократичните сили (СДС).Тази двупартийна система продължава да доминира и през следващите 10 г. на прехода , като двата политически блока воюват постоянно.БСП е подръжник на стария икономически и политически строй и съхранява идеалите на комунизма.СДС от своя страна е вестителя на новото начало, на промяната , гласа на младите, на недоволните.След парламентарните избори през 2001г. обаче, тази двупартийност се пропуква и според експертите се наблюдава една умерена многопартииност.Появява се една нова партия НДСВ , която се намесва решително в битката за централната и местната власт.Трябва да отбележим и една друга партия , която стои стабилно на политическата сцена през целия двайсет годишен преход , а именно ДПС.Тя има своя твърд електорат и общини ,които са неизменно под нейно управление от началото на промените.

Общината , която ще изследвам е Община Ловеч.Това е средна по големина община.През периода на прехода и досега населението на Ловеч намалява постоянно.Безработицата през този перид е доста висока.Населението е бързо застаряващо ,защото младите напускат града и търсят препитание в по-големите градове.

Ловеч по време на местните избори от 1999г. право на глас имат над 53 000 души.От тях са гласували над 24 000.Това прави 45.8% избирателна активност (виж табл.1) при средна за страната 65.7%.Тази ниска избирателна активност се повтаря и на следващите избори от 2003г. и по-следващите от 2007г.Това явление си го обяснявам с няколко факта.От една страна в Ловеч по това време царуваше, както в по-голямата част от България един всеобщ песимизъм и скептицизъм относно политиката и партиите.Хората не вярваха вече на обещанията давани от партийните лидери.Безработицата беше огромна.Фалираха много от предприятията, които даваха хляб на хората.Проблема с прехраната взе връх над политическата активност на гражданите.

Табл.1 Избирателна активност за местни избори за общински съветници в периода 1999 – 2007г

1999

2003

2007

Община Ловеч

45.8%

42.34%

43.43%

България

(средно)

65.7%

57.4%

49.7%

След изборите от 1999 г. се нблюдава постепенно засилваща се тенденция на фрагментация, електорално дисперсиране и не особено висока избирателна активност .Това става само 2 г. след парламентарните избори от 1997г., където двупартийността триумфира.Въпреки че ОДС печели с огромно мнозинство парламентарните избори , на местните то не успява да повтори успеха си.Това може би се дължи на тежките и болезнени реформи , които то предприе , за да извади страната от тогавашната криза и нарастващото недоволство на населението.В Община Ловеч изборите са спечелени от БСП (табл.2).

Табл.2 Доминиращи партии през периода 1999-2007г

година

партия

Брой гласове %

1999

БСП (БЗС,ОБТ,СО)

– СДС (НДПС,ВМРОБНД,БСДС)

-БСДП

8546 34.81

7313 29.79

1160 4.72

2003

БСП

-ОБТ

-СДС

5579 28.83

2704 13.97

2284 11.80

2007

БСП

-ГЕРБ

-АТАКА

5851 28.23

3224 15.55

1625 7.84

Широката коалиция на СДС не успява да надделее и губи изборите и за общински съветници и за кмет.Резултата от тези избори е най-дория регистриран за сините.През 2003 ,въпреки че коалицията на БСП от 1999г. в Ловеч се разпада тя успява да спечели отново изборите и заедно с гласувете на бившия си коалиционен партниор ОБД постигат по-добър резултат от предходните избори.СДС събира едва 11% спрямо 29% от предищните избори.Този катастрофален резултат е продиктуван от няколко причини:

-от една страна СДС през 2001 губи парламентарните избори катастрофално и това рефлектира и на местните избори

-самото СДС се разцепва и започват едни вътрешни центрубежни сили да действат, които водят до криза в българското дясно.

През 2007г. тенденцията се запазва и БСП отново са първи,като Ловеч се превръща в един вид крепост на социалистическата партия.Добър резултат постига ГЕРБ , но той е крайно недостатъчен.СДС регистрира най-слабия си резултат от началото на прехода.Това може да се обясни с разпиления десен вот.Ако тезата ,че електората на червената партия е съставен предимно от пенсионери не звучи некоректно ,то можем да си обясним факта,че БСП е неизменно на първо място в тази община.Сегашният кмет на Ловеч г-н Казанджиев кара 2-ри мандат.(табл.3)От това става още по-ясно ,че БСП има едно твърдо електорално ядро в тази част на България.

Табл.3 Кметски избори в ощина Ловеч 1999-2007

Година

Кандидат

Издигнат от

Получени гласове в %

1999

1.Пламен Еврев

2.Иван Арабаджиев

БСП

СДС

50.94

32.87

2003

.Минчо Казанджиев

2.Богомил Караджов

БСП

ОБТ

57.29

42.70

2007

1.Минчо Казанджиев

2.Анатолий Йорданов

БСП

ГЕРБ

41.26

16.87

Въпреки безспорните си успехи обаче, в Ловеч за периода 1999-2007 не се наблюдава абсолютна доминация на една партия, в случая БСП).По този начин Ловеч е една от 184-те общини , в която липсва партийна доминация.От друга страна обаче, това е индикатор ,че съществува сериозна борба между партиите и една сериозна конкуренция

Табл.4 Индекс ефективен брой електорални партии за местни избори за общински съветници

Индекс

1999

2003

2007

ЕБЕП Община

Ловеч

4,5

7,3

8

ЕБЕП средно за

България

5,2

7,1

9,5

ЕБПП Община Ловеч

3.20

4.93

3.23

Брой на партиите и коалициите явили се на МИ -Община Ловеч

18

26

30*

*Регистрираните партии по данни на ЦИК са 33 , но в протокола на ОИК са 30

През 1999г. тенденцията на фрагментация на партийното пространство започва плахо да се усеща и в Ловеч.Въпреки че все още двете големи партии доминират общинския съвет се наблюдава поява на много нови партии борещи се за място във властта.За разлика от тенденциите в страната, където се появяват независими кандидати издигани от местни инициативни комитети , в Ловеч такъв процес отцъства.Едва ли това се дължи на липса на необвързани партийно граждани , а по-скоро от липсващата нужда от тях и все още вярата в местните партийни активисти.

Изборите от 2003г.засилват тенденцията на фрагментация, както си личи от таблицата.Точно между 1999-2003г. се наблюдава най-големия скок на ефективния брой електорално представени партии(ЕБЕП).Минимална е разликата обаче, по време на следващите избори от 2007г.Стойностите на ЕБЕП от 2003г. и 2007г. ни показват ,че българската партийна система се превръща в умерено-многопартийна.Въпреки по-ниските темпове на нарастване на ЕБЕП в ощина Ловеч спрямо средната за страната , динамиката му е съизмерима с общата стойност за България.Традиционното консолидирано представителство ,което преобладава в Ловеч през периода 1999-2007г. е разклатено единствено през 2003г.Тогава 9 партии получават мандати в общинския съвет.

От табл.4 прави впечатление ,че в периода 1999-2007 партиите явили се на избори нарастват с 2/3.През 2007г. за първи път се появяват и четири независими кандидати.На лице са голям брой регистрирани партии.Някои от тези нови партии можем да наречем „фантоми”, други „семейни” ,защото получават по 4-5 гласа.Но въпреки това тази тенденция на нарастване на ЕБЕП според мен е добра за демокрацията.

Разликата между ЕБПП и броя явили се партии на избори е доста голяма(табл.4).Представителството не е силно фрагментирано.Стойността на ЕБПП е ниска ,което означава ,че в Ловеч има няколко партии ,които доминират над останалите.

На базата на тази таблица може да се нарави извода, че колкото е по голяма разликата между ЕБЕП и ЕБПП, толкова повече от гласовете са подадени за листи, останали извън разпределянето на мандатите.Разликата между ЕБЕП и ЕБПП от 1999г. е 2% и достига 6% през 2007г.Това означава ,че през 1999г. гласовете, които са подадени за листи на партии , които са влезли в управата на общината са много повече от тези през 2007г.

Велян Симеонов

Политология ,втори курс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *