Антиглобализъм
Антиглобализъм

Антиглобализъм

Преди да разгърнем темата за Антиглобализма нека първо кажем няколко думи за глобализма , като явление и след това да продължим със противниците на това явление/течение. Няма общоприето определение за глобализация. Все пак под глобализация се има предвид процес на налагането едва ли не върху цялото земно кълбо на неолиберални модели за политически режими и системи, на икономически структури, пазарни правила и производствени норми, освен проникване на култури и на доминацията на някои от тях. Глобализацията води до унификация на начина на живот на хората по света, на премахване на различията, потискане на индивидуалността. Свързан е с неолиберализма и абсолютизирането на принципите на свободния пазар и свободната търговия, гъвкав труд и активен индивидуализъм.

Антиглобализъм

За първи път понятието глобализъм се иползва през 1978г в едно списание наречено „Американски банкер”.

Много често антиглобализма се свързва със анти американизма.Това си има и своето историческо обяснение. С подписаното на 14 август 1941 г. между Чърчил и Рузвелт Атлантическата харта за либерализация на световната търговия се свързва началото на третия етап на глобализация, продължаващ и до днес. На който не устоя и световната социалистическа система. Ако след края на Втората световна война САЩ се оформя като първа супер сила сред капиталистическите държави, то след краха на СССР се оформи като единствената икономическа суперсила.

Ето защо съвсем основателно се счита, че появилият се като термин в края на 20 век антиглобализъм днес е новото име на антиамериканизма, на идеологията насочена срещу политиката на САЩ. Срещу отрицателните черти на демокрацията на САЩ. По-време на Студената война антиамериканистите виждаха своята опора и подкрепа в СССР, като с неохота говореха за неспазването на човешките права и си затваряха очите за процесите на унификация върху страните от Централна и Източна Европа, днес забравят за събитията от Тянанмън от 1989 г., за Тибет и никак не е чудно, защото в Китай те виждат новата сила, която може да балансира срещу САЩ.

Антиглобалистите имат не само леви, но и дяснонационалстически корени. Намиращи се в осмислянето на различните етапи на процеса на глобализация от страна на Карл Маркс, анархистите, Ленин, Мусолини, Хитлер.

Структурите им са хоризонтални, нямат изявени лидери. За разлика от глобалистите, които са предимно либерали и неолиберали, редиците на антиглобалистите са пълни от идеалисти, от анархисти, от съвремените привърженици на идеите на Маркс, Ленин, Троцки, Мао, на радикалните зелени, на феминистите и пацифистите, на някои крайни националисти и неофашисти, от леви и крайно десни интелектуалци. Крайно левият интелектуалец Ноъм Чомски е един от най-видните им идеолози. Спекулират с либералните свободи.

В света съществуват над 2300 антиглобалистки организации

В редиците на левите антиглобалисти влизат защитници на ляво-либерални, социал-демократически, про-болшевишки и псевдо-анархистски модели за устройство на обществото

Десният антиглобализъм се свързва със фундаментализма във всичките му проявления, като под фундаментализъм не тр да се разбира само ислямския фундамент. Ами и христянския фундам. В САЩ , националистическите течения в Европа по подобие на френския Национален фронт, групи от типа на руските ултрадесни и православната църква. Общото при всички тези движения е едно: изтъкват се ценностите на традиционните религии, на нациите, расите или и трите едновременно, отстояват се чистотата, затвореността и обявяването на тези цели за свещени и неизменни

Антиглобалистите са известни със своите радикални протести спохождани с редица безредици, вандалщини, метежи и безобразия в периода 1999-2001 г. – Лондон и Сиатъл от 1999 г., с „антиглобалисткия карнавал” в Монпелие и събитията от Генуа през 2001 г., последвани от Ница, Гьотеборг, Прага и т.н. Антиглобалистите са срещу налагането на нова политика на хегемония, те са срещу МВФ, СТО, Световната банка, Г-8, НАТО, ЕС, Запада, световните финансови и търговски корпорации и компании, срещу Microsoft, Mac Donalds, т.е. срещу САЩ. За тяхТранснационалните компании управляват света чрез непрозрачни, безмълвни, недиалогични способи и така налагат нов тоталитаризъм.

Антиглобалистите не са конструктивни, липсва програма, проект. Претендират създаването на ново гражданско общество. Не предлагат решения на проблемите, възпроизвеждат конфликти. Те са против. Идеологията им е „анти”.За да стане ясно ще се върна на протестите в Сиатъл и Геноа.През 1999г в Сиатъл се събира СТО.Антиглобалисити хвърлят много услия да попречат да се състои срещата.Техните лозунги са насочени против „дивата глобализация”.Но ако се замислим ще видим, че Световната търговска организация (СТО),има за задача да регламентира световния икономически обмен, именно за да предотврати неговата “дивота”.В Геноа през 2001 се събира Г-8.Издигнатите лозунги са от типа:богатите държави не биха се ангажирали със бедните.Но срещата на Г-8 цели именно да обсъди този проблем.Резултат е :Осемте държави намалиха дълговете на бедните страни.По време на протестите в Геноа американският президент Буш прави едно изказване ,по повод насочено срещу атиглобалистите : Той каза: “Но да не се лъжем – тези, които протестират срещу свободната търговия, не са приятели на бедните.”

Велян Симеонов

Политология

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *