Конкурс на Централноевропейския университет
Конкурс на Централноевропейския университет

Конкурс на Централноевропейския университет

Централноевропейският университет (ЦЕУ) се намира в Будапеща, Унгария. Университетът предлага обучение на английски език в магистърски и докторски програми. В него се провежда интензивна научноизследователска работа. Макар че ЦЕУ е насочен главно към социалните и хуманитарните науки, той предлага също така и програми за обучение  в областта на бизнеса, икономиката, правото, науките за опазване на околната среда и математиката. ЦЕУ е забележителен с международната си студентска и преподавателска общност – в него се обучават студенти от 100 страни, като няма националност, която да е преобладаваща. Университетът предлага обучение в семинари с малък брой студенти, индивидуални консултации с преподавателите, а съотношението студенти/преподаватели е 7:1.

Магистърски и докторски програми /на англ. език/:

ЦЕУ предлага множество магистърски (MA, MS) и докторски (PhD, SJD) програми:

http://www.ceu.hu/academics/degrees; http://www.ceu.hu/academics/departments

Информация за програми, насочени към преподаватели и експерти можете да намерите тук:

http://www.ceu.hu/academics/specialprograms.

Финансова помощ и учебни такси

Повече от 80% от студентите получават финансова помощ/стипендии. Студентите в магистърските програми могат да кандидатстват за най-разнообразни видове финансова помощ. Докторантите в ЦЕУ получават финансова помощ за 3 години (такса за обучение, медицинска застраховка и месечна стипендия от 700 евро). Студентите могат да кандидатстват за покриване на пътни разходи и изследователски стипендии. Информация за финансовата помощ, която ЦЕУ отпуска, можете да намерите тук: http://www.ceu.hu/admissions/financialaid

Кариерно развитие

Централноевропейският университет дава на своите студенти знания и компетенции за кариерно развитие в международни организации, правителствени органи, не-правителствени организации, глобални бизнес компании и в други институции в публичния и частния сектор, както и  големи възможности за по-нататъшно академично развитие. Деветдесет процента от завършилите ЦЕУ започват работа до два месеца след завършването си.  Възпитаници на ЦЕУ заемат висши позиции в ООН както и дипломатически постове, работят в Световната банка, PricewaterhouseCoopers, Bank of England. Някои от тях работят в академични и изследователски институции като Оксфорд, Харвард, the European University Institute Florence и други престижни университети и институти. Информация за завършилите ЦЕУ и тяхното кариерно развитие можете да намерите тук: http://www.ceu.hu/alumnicareer

Срокове за кандидатстване

25 януари, 2010: За кандидати, които желаят да се явят на институционалните тестове, които се изискват за прием в ЦЕУ и/или желаят да бъдат освободени от изпит за владеене на английски език.

16 март, 2010: За кандидати, които прилагат към изискваните документи за кандидатстване  и резултати от тестове /езикови и др./.

16 април, 2010: За кандидати за докторските програми към следните департаменти: Политология, Международни отношения и европеистика и Публична политика. Тези кандидати трябва да представят резултати от езикови и др. изисквани тестове заедно с останалите документи за кандидатстване.

Кандидатстване в ЦЕУ

За да кандидатствате, моля прочетете инструкциите и попълнете Формуляр за кандидатстване online: http://www.ceu.hu/admissions/apply.

За консултации в България: vkarastoyanova@osi.bg

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *