СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ [04.04.08]
СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ [04.04.08]

СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ [04.04.08]

Последната седмица бе изключително благодатна откъм мероприятия с участието на студенти от Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Университетът се сдоби с нова студентска организация, а тревните площи около сградите му в кампус „Изток” придобиха далеч по-хигиеничен вид, след като бяха лишени от огромното количество отпадъци, които така добре не забелязвахме.

Политологията бива определяна като наука за властта и държавното управление. Това предполага от специалистите-политолози добри организационни познания, както и осъзнаване на обществените реалности. Практически занимания в организация са нужни на всеки студент в специалност Политология, поради възможността за придобиване на знания за работата в екип, натрупване на лидерски и организационни умения. Всичко това е безценно с оглед на бъдещата реализация на младите политолози, било то в държавната администрация, неправителствени структури или политически партии.

Доскоро студентите от специалност Политология на СУ „Св. Климент Охридски” нямаха своя действаща организация. Предишните опити за самоорганизиране или бяха пропадали, или се намират в сериозен застой. Водени от желанието си за получаване на висококачествено образование, група студенти се зае със създаването на нова студентска организация, утвърждаваща методите на хуманизма и демократичните ценности при решаване на задачите си.

На 28 март 2008 г. бе проведено Учредителното събрание на Студентски клуб на политолога (СКП). То се състоя след няколко месечна подготовка, включваща подбор на активни и заинтересовани студенти, създаване на mail-група, изработване на лого, уебсайт, устав и други документи, нужни за дейността на организацията. Внимателната и детайлна работа на екипа, както и отказът от избързване с учредяването, говорят за сериозното отношение към започнатото дело, нещо твърде несвойствено за предходните опити за самоорганизиране. Поради познанието за мудността на „случването” в СУ „Св. Климент Охридски”, организаторите добре разбират, че те полагат само основите на нещо, което ще даде съществен резултат едва при студентите, които идват след нас. Демократичността на програмния документ на СКП и желанието на учредителите да оставят своята следа в историята на специалността са своеобразен пример за това как трябва да се формира и функционира една студентска организация.

Снимки от Учредителното събрание:

На 1-ви и 2-ри април, Факултетният студентски съвет на Философски факултет организира пролетно почистване на тревните площи пред сградите на кампус „Изток”, намиращи се на бул. „Цариградско шосе” 125. Мероприятието се отличаваше, от тези проведени в предишни години, със своята масовост и количество свършена работа. Около 70 студента и няколко преподавателя се включиха в почистването през двата дни и в резултат на общите им усилия и завиден ентусиазъм бяха събрани десетки чували с отпадъци. Снимковият материал най-добре онагледява свършената работа:

Още снимки може да откриете тук.

И двете събития от последната седмица идат да покажат, че при малко повече желание за работа от наша страна можем да променим условията, в които се учим и живеем, към по-добро. Изисква се единствено самоорганизация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *