Студентски клуб на политолога - СУ
Членски състав

Членски състав

I. курс

Георги Петков

Илиан Биволаров

Малена Здравкова

Мартин Ангелов

Ирина Шекерова

Иса Базрбаши

Павел Георгиев

Преслава Великова

Тихомир Иванов

II. курс

Александра Петрова

Александра Александрова

Вангелия Чорбаджийска

Велислав Илиев

Индира Саркар

Константин Праматаров

Светла Славкова

Севгинар

Александра Николова

Александра Цветкова

Виктор Ковал

Гергана Джунджулова

Никола Докторов

Николай
Буюклиев

Георгиева

Цветан Герасимов

III. курс

Александра Кирилова

Ива Тончева

Кирил Манолов

Кристина Цанкова

Симона Николова

Ивайло Илиев

Катерина
Василева

Мелани Янова

Петя Белева

Цветослава Ганчева

IV. курс

Александър Стойчев

Божидар Колев

Доника Бонева

Магдалена

Гергана Йораданова

Джоана Роберт

Минкова

Николай Петров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *