Студентски клуб на политолога - СУ
За СКП

За СКП

Членство

  • За да кандидатствате за членство в Студентски клуб на политолога е необходимо да изтеглите молба, след което да я попълните и изпратите на нашата електронна поща – politology@politology.eu
  • Освен това към нужната документация за членство в СКП трябва да добавите написано от вас кратко мотивационно писмо, в което да обосновете желанието си за участие в дейностите на Клуба.

За СКП

  • Студентски клуб на политолога е учреден на 28.03.2008 г. като независимо, непартийно, доброволно сдружение на студенти по политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
    Чрез клуба ние целим да получим по-експертна квалификация по теми, свързани с изучаваната от нас специалност. Рамките на дейността ни включват реализирането на общественополезни проекти и инициативи, научно-образователни и научно-приложни програми, форуми и други формати по проблеми, засягащи политическия аспект. Партнираме си с други университетски сдружения, неправителствени организации и институции.

 


Протоколи от събрания на Студентския клуб на политолога – СУ:

Протокол от Учредителното събрание – 28.03.2008 г.

Протокол от Общо събрание – 18.04.2008 г.

Протокол от Общо събрание – 30.10.2008 г.

Протокол от Общо събрание – 15.12.2008 г.

Протокол от Общо събрание – 11.03.2009 г.

Протокол от Общо събрание – 31.03.2009 г.

Протокол от Общо събрание – 27.05.2009 г.

Протокол от Общо събрание – 13.11.2009 г.

Протокол от Общо събрание – 15.03.2010 г.

Протокол от Общо събрание – 29.03.2010 г.

Протокол от Общо събрание – 20.10.2010 г.

Протокол от Общо събрание – 17.12.2010 г.

Протокол от Общо събрание – 25.04.2012 г.

Протокол от Общо събрание – 17.10.2012 г.

Протокол от Общо събрание – 17.10.2013 г.

Протокол от Отчетно-изборно общо събрание – 27.03.2013 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 07.11.2012 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 12.12.2012 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 09.01.2013 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 14.02.2013 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 19.04.2013 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 17.12.2013 г.

Протокол от Общо събрание – 23.01.2014 г.

Протокол от Отчетно-изборно общо събрание – 29.04.2014 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 07.05.2014г.

Протокол от Общо събрание – 15.05.2014 г.

Протокол от Общо събрание – 14.10.2014 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 24.10.2014 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 28.11.2014 г.

Протокол от Общо събрание – 11.12.2014 г.

Протокол от Общо събрание – 23.01.2015 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 20.02.2015 г.

Протокол от Общо събрание – 24.02.2015 г.

Протокол от Отчетно-изборно общо събрание – 31.03.2015 г.

Протокол от Общо събрание – 18.11.2015 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 23.11.2015 г.

Протокол от Общо събрание – 14.12.2015 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 06.01.2016 г.

Протокол от Общо събрание – 14.01.2016 г.

Протокол от събрание на Управителен съвет – 03.03.2016 г.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *