Студентски клуб на политолога - СУ
Управителен съвет

Управителен съвет

Председател:
Цветан Герасимов

PR – Връзки с обществеността:
Александра Николова

Заместник-председател –
I. курс:
Александър Славчев

Заместник-председател –
II. курс:
Ирина Шекерова

Главен секретар:
Ивайло Илиев

ас. PR – Връзки с обществеността:
Ирина Шекерова

Заместник-председател –
III. курс:
Вангелия Чорбаджийска


Заместник-председател – IV. курс:
Симона Николова

Членове на настоятелството:
>
доц. д-р Румяна Коларова
> доц. д-р Борис Попиванов
> гл. ас. д-р Гергана Радойкова

Системен администратор:
> Цветослава Митева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *