Студентски клуб на политолога - СУ
Управителен съвет

Управителен съвет

Ивайло ИлиевПредседател 

Катерина ВасилеваPR – Връзки с обществеността 

Александра Николова ас. PR – Връзки с обществеността 

Вангелия ЧорбаджийскаГлавен секретар 

Гергана ЙордановаЗаместник-председател IV Курс

Симона Николова Заместник-председате III Курс 

Цветан Герасимов Заместник-председател  II Курс

Ирина Шекерова – Заместник-председател  I Курс


Членове на настоятелството:

доц. д-р Румяна Коларова

доц. д-р Борис Попиванов

гл. ас. д-р Гергана Радойкова


Системен администратор: Цветослава Митева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *