Студентски клуб на политолога - СУ
(Български) Членски състав

(Български) Членски състав

I курс

Георги Петков

Илиан Биволаров

Малена Здравкова

Мартин Ангелов

Ирина Шекерова

Иса Базрбаши

Павел Георгиев

Преслава Великова

Тихомир Иванов

II курс:

Александра Петрова
Светла Славкова
Константин Праматаров
Цветан Герасимов
Севгинар Георгиева
Никола Докторов
Виктор Ковал
Велислав Илиев
Александра Николова
Индира Саркар
Вангелия Чорбаджийска
Александра Александрова
Александра Цветкова
Николай Буюклиев
Гергана Джунджулова

III курс:

Симона Николова
Ивайло Илиев
Ива Тончева
Александра Кирилова
Цветослава Ганчева
Катерина Василева
Петя Белева
Мелани Янова
Кирил Манолов
Кристина Цанкова

IV курс:

Гергана Йораданова
Божидар Колев
Александър Стойчев
Николай Петров
Доника Бонева
Джоана Роберт
Магдалена Минкова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *