Студентски клуб на политолога - СУ
Почетни членове

Почетни членове

Тодор Райков – идеолог за създаване на СКП и пръв Председател (2008 – 2010 г.)

Димитър Златанов – Главен секретар (2008 – 2010 г.)

Христо Кузов – Заместник – председател (2008-2009 г.)

Димитър Исаев

Силвия Динева – Председател (2010 – 2012 г.)

Цветелин Биков – Председател (2012 – 2013 г.)

Георг Георгиев – Председател (2013 – 2014 г.)

Емил Марков – PR (2011 – 2013 г.) и Международен секретар (2013 – 2014 г.)

Кирил Ганчев – Главен секретар (2012 – 2014 г.)

Василена Цветкова – Председател (2014 – 2016 г.)

Елица Хаджиева – PR (2013 – 2016 г.)

Иван Василев – Заместник-председател (2012 – 2013 г., 2014 – 2015 г.)

Виктор Сърку – Международен секретар (2014 – 2015 г.) и Заместник-председател (2015 – 2017 г.)

Атанас Г. Радев – Председател (2019 – 2021 г.)

Дария-Лора Дачева – Председател (2021 – 2022 г.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *